We talked to Dokuz Eylül University Engineering Faculty Dean Prof. Dr. Kerim Küçük about our team’s new term plans and our new goals. We would like to thank DEU Engineering Faculty and Prof Dr Kerim Küçük for their support to our team during the race application processes.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof Dr Kerim Küçük ile ekibimizin yeni dönem planlarını ve yeni hedeflerimizi konuştuk. Yarış başvuru süreçlerinde ekibimize sağladıkları destekten dolayı DEU Mühendislik Fakültesi ve Prof Dr Kerim Küçük’e çok teşekkür ederiz.