Solaris I


Anasayfa


Hedefler


Aracımız


Ekibimiz


Sponsorlarımız


Sponsorumuz olmak i�in


Takvim


Fotoğraflar

ve videolar


Linkler


Basında Solaris


İletişim


Fran�ais


Solaris II Takımı Sponsorluk Kategorileri

 

Avantajlar�

40,000 YTL

Ana Sponsor

25,000 YTL

Platin Sponsor

10,000 YTL

Alt�n Sponsor

5,000 YTL

G�m�� Sponsor

1,000 YTL

Bronz Sponsor

 

Ara� �zerinde logo (b�y�k boy)

 

 

 

 

R�portajlarda firma ad�n�n belirtilmesi

 

 

 

 

Websitemizde link (b�y�k logo)

 

 

 

Kat�l�nacak fuar ve sergilerdeki tak�m standlar�nda logo kullan�m�

 

 

 

Ara� �zerinde logo (orta boy)

 

 

 

Arac�n firma promosyanlar�nda kullan�lmas�

(Arac�n transferi ve tak�m�n giderleri firma taraf�ndan kar��lanacakt�r)

 

 

Haberlerde ve promosyon materyallerinde sponsor logosu kullan�m�

 

 

Tak�m T-��rtlerinde Logo

 

Solaris Tak�m��n�n firma etkinliklerine kat�lmas� (Arac�n transferi ve tak�m�n giderleri firma taraf�ndan kar��lanacakt�r)

 

Arac�n transferinde kullan�lacak ta��y�c� �zerinde logo

Ara� �zerinde logo (k���k boy)

 

 

 

Websitemizde link (k���k logo)

 


            | Solaris I | Anasayfa | Aracımız | Ekibimiz | Sponsorlarımız | �retim Planımız | Basında Solaris | Fotoğraflar | Linkler | İletişim | Fran�ais |


Designed and coded by TheBoss. Copyright by Team Solaris II. For problems or questions regarding this Web site contact [Team Solaris].

Last updated: 03.08.2006