Solaris I


Anasayfa


Hedefler


Aracımız


Ekibimiz


Sponsorlarımız


Sponsorumuz olmak i�in


Takvim


Fotoğraflar

ve videolar


Linkler


Basında Solaris


İletişim


Fran�ais


Bu yılki proje takımımızı oluştururken ilk adımımız, 2005 yılındaki yarışların bir değerlendirmesini yapmak oldu. Ge�en yılki deneyimlerimizden yararlanarak bu yıl yapılacak olan yarışlara nasıl hazırlanmamız gerektiği konusunda yapılan �eşitli toplantılar ve alınan kararlardan sonra sıra yeni kurulacak Solaris II i�in g�n�ll�ler bulmaya geldi. Bu belki de işin en kolay kısmı oldu. �ğretim elemanlarından girişimcilere, lisans �ğrencilerinden y�ksek lisans �ğrencilerine bir �ok kesimden araştırmacıların ve destek�ilerin katılımı ile ekibimiz zaten kendiliğinden ortaya �ıktı. Bu noktada yapılması gereken elimizde bulunan bu akıl g�c�n�n en verimli şekilde kullanılması i�in organize olmaktı. Bunun i�in araştırmacılar olarak �nce �eşitli gruplara (şasi tasarımı grubu, g�vde tasarım grubu, g�neş panelleri grubu, ak� grubu, kontrol �niteleri grubu, g�� aktarım organları grubu vs. gibi) ayrıldık. Bu gruplar da kendi i�lerinde g�rev dağılımı yaparak alt gruplara ayrıldı. B�ylelikle her araştırmacının g�rev tanımı yapılmış oldu. Artık yeni dizaynlar oluşturmaya başlamıştık.

 

 

 

 


            | Solaris I | Anasayfa | Aracımız | Ekibimiz | Sponsorlarımız | �retim Planımız | Basında Solaris | Fotoğraflar | Linkler | İletişim | Fran�ais |


Designed and coded by TheBoss. Copyright by Team Solaris II. For problems or questions regarding this Web site contact [Team Solaris].

Last updated: 03.08.2006