Solaris Ekibi G�neş Enerjisi ile �alışan Ara� Projesi   

 


Solaris II
Giriş
Aracımız
Sponsorlar
�yelerimiz
FormulaG
Proje Takvimi
Resimler ve Videolar
Bağlantılar
�d�ller
Basında Solaris
İletişim
Site Haritası
ENGLISH
FRAN�AIS

Formula G�neş 2005�in ardından...

 

 

 

 

 

 

 

 

T�rkiye�nin ilk G�neş Enerjisi ile �alışan Ara� Yarışları (FormulaG) 30 Ağustos 2005� te Formula 1 Pisti�nde (İstanbulPark) yapıldı. Zor ve yoğun bir �alışma d�neminden ge�en 16 ekip yarışmaya katılabildi. Yarışma duyurulduğunda 27 ekip katılmak i�in başvurmuştu, ancak son olarak yarışmaya bir ay kala katılamayacağını a�ıklayan Boğazi�i �niversitesi�yle birlikte bu sayı 16�ya kadar d�şt�.

FormulaG, FIA Alternatif Enerji Kategori 1, Sınıf 2 t�r�nde bir yarıştı. İstanbul Park�ın toplam 8 tur başka bir deyişle toplam 43.2 km koşulması hedeflendi. Bu yarışa, Solaris Ekibi olarak yaklaşık 18 aylık yoğun bir emek ve �aba ile hazırlandık. Herşeyin ilk olmasının sıkıntısını �ok �ektik. İlk kez yapılacak olan bir yarışa, �rneğini sadece yurtdışındaki takımların internet sayfalarındaki resimlerinde g�rd�ğ�m�z  ara�ları, olduk�a kısıtlı şartlarda, �zg�n olarak yapmaya �alıştık. Sonu�ta sanırız sadece bizi değil, yarışmaya katılan diğer ekipleri de etkileyen, yurtdışındaki uluslararası yarışlara katılabilecek �zelliklerde bir ara� ortaya �ıkarmayı başardık. 24 kişilik ekibimizde herkes bireysel olarak bu projeyi ek ya da yapması zorunlu bir iş olarak değil, hakkını vererek yapmaya �alıştı, kendisinden bir�ok �d�n verdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FormulaG etkinliği toplam 4 g�n s�rd�. İlk g�n,  ara�lar g�neşle şarj edildi, gerekli teknik eğitimler verildi, pist tanıtıldı. İkinci g�n sıralama turları yapıldı. ���nc� g�n ara�lar tekrar şarj edildi ve serbest antrenman yapıldı. Etkinliğin son g�n�nde, yani 30 Ağustos� ta ise yarış vardı.  Yarışmada ilk olması a�ısından organizasyonun malesef bazı eksiklikleri yok değildi.

Yarışmaya katılabilen her ekip bizce birşeyler başarmış demekti. Ekipler birbiriyle �ok iyi dost oldu. �zellikle, Ankara �niversitesi - Hitit G�neşi'nden gelen arkadaşlar �ok yardımsever ve g�lery�zl� insanlardı,  İT� ekibindeki arkadaşlar da.  İn�n� �niversitesi, Sakarya �niversitesi, Isparta - SD�'n�n emekleri ger�ekten g�r�lmeye değerdi. ��nk� maddi a�ıdan ve imkanlar a�ısından kısıtlı olmalarına rağmen ARGE �alışmalarının olduk�a desteklenmesi gerekli olan �lkemizde, teknolojik, g�zel şeyler ortaya �ıkarmışlardı.  

T�BİTAK Bilim ve Teknik Dergisi tarafından d�zenlenen yarışmada toplam 10 ekip en az bir tur tamamlayabildi.

Ege B�lgesi�nden yarışmaya katılabilen tek �niversite ekibi olan Solaris� le birlikte, İT� ve Yıldız Teknik �niversitesi'nin ara�ları da gerek kullandıkları teknoloji, gerek aerodinamik tasarımları ve ergonomik yapıları nedeniyle beğenilen ara�lar arasındaydı ama malesef İT� ilk turu  tamamlayamadı YT� ise biraz fazla hızlı gidip enerjisini bitirdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yarışmaya katılırken projemizin ve ekibimizin ana hedefleri;

1)      Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan g�neş enerjisinin �lkemizde tanıtımını sağlamak ve b�ylece gelecekte oluşabilecek enerji sıkıntılarına alternatif ��z�mleri uygulamaya ge�irilebileceğini g�sterebilmek,

2)      Bilimsel araştırmalarda kullanılabilecek, g�vdesinden motoruna her par�asıyla ileri teknolojik bir aracı dizayn edip �lkemiz şartlarında olabildiğince yerli malı kullanarak �retimini ger�ekleştirebilmek,

3)      �niversite � Sanayi � Meslek Odaları�nın birlikte bir sorunun ��z�m�nde �ğrenci, akademisyen, destekleyen kuruluş(kurum) ve girişimci sıfatlarıyla paydaşlar olmasına imkan tanıyarak, gen�lerin �nemli bir projede etkin g�rev alarak, birlikteliğin sağlanmasına yardımcı olmaktı. Hedeflerimizi, hakkını vererek yerine getirebildiğimizi d�ş�n�yorum.  

 

 

 

 

 

 

 

Bu yıl uluslararası olacağı FormulaG esnasında Bilim ve Teknik Dergisi tarafından a�ıklanan yarışmaya umarım daha da iyi �alışmalarla daha fazla ekip katılır. Benzeri teknolojik, bilimsel etkinlikler, teknolojinin ve bilginin yayılmasında �nemli bir rol �stleniyor ��nk�.

Bu yarışmaya katılabilmemizi sağlayan başta ana sponsorumuz G�VSA Kompozit olmak �zere, T�BİTAK � Bilim ve Teknik Dergisi, İnci Ak�, MNG Kargo, Delphi, Delphi Diesel ve diğer sponsorlarımıza, projemize desteğinden dolayı MMO � İzmir ve diğer destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara birkez daha teşekk�rler.

Saygılarımızla,

Derece

Takım Adı

Tur

En iyi zaman

Ortalama Hız

1

ORT

8

9:53.349

22,803

2

Hasat � Atılım �n

7

8:39.952

22,563

3

YUGAT�7Tepe �n.

6

7:24.238

22,580

4

Saguar � Sakarya

6

6:48.392

18,482

5

ODT�

5

7:55.266

23,672

6

Hitit G�neşi  Ank

5

9:17.919

14,729

7

Solaris

4

8:45.649

27,885

8

YTU-GESK

3

6:32.696

13,490

9

Ceryan-Kocaeli �.

2

24:09.605

16,410

10

T�rk Mekatronik

1

-

15,311

11

Gazi �n.

0

-

-.---

12

ITU-GAE

0

-

-.---

13

GYTE & Sabancı

0

-

-.---

14

TaTo � İn�n� �

0

-

-.---

15

ACI

0

-

-.---

16

Isparta - SD�

0

-

-.---

         İnternet adresimiz: http://www.deu.edu.tr/solaris

         Yarışmadan fotoğraflar: ../TR/formulag1.htm

         74.İEF�ndaki standımızdan fotoğraflar: ../TR/fuardan.htm

         Yarış hakkındaki diğer fotoğraflar: http://www.biltek.tubitak.gov.tr


    


| Solaris II | Giriş | Sponsorlar | Takım �yeleri | FormulaG | Proje Takvimi | Galeri | Bağlantılar | �d�ller ve Araştırmalar | İletişim | T�RK�E | English | Fran�ais |

 Web Sayfasının T�m Hakları "Team Solaris"e aittir. İzinsiz kopyalanamaz.
Web sayfası hakkındaki sorularınız ve �nerileriniz i�in [Team Solaris] adresimizi kullanabilirsiniz.
Son G�ncelleme: 03/08/06.

web master:

web sites designed and coded by Ayta� G�ren,

 enter page designed by Safa �eting��

translated into French by M.Anıl G�venatam